KiotViet Sync

تفصیل

We support you to synchronize data from KiotViet to WordPress website via KiotViet Sync plugin.
Make it easier for you to reach online customers.
Create a WordPress Shop website more easily.
Synchronize inventory data, prices, photos, orders without complicated operations or boring manual tasks.
This plugin will help you
* Connecting with KiotViet is easy
* Synchronize products, orders, goods automatically
* Update inventory, photos, automatic status from KiotViet
* Completely free
Thanks for using our product.
Contact support
Support On Facebook: KiotViet Sync – Support Developers

انسٹال کرݨ

 1. Upload “kiotviet-sync.zip” to the “/wp-content/plugins/” directory.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
 3. Use the plugin via the “KiotViet Sync” menu.

You can also:

 1. Navigate to “Plugins” > “Add New”.
 2. Browse and search for plugins “KiotViet Sync”
 3. Click on “Install Now” button
 4. Click “Activate” to activate the plugin.

ہرہک دے سوال

What is KiotViet?

KiotViet is a POS, supporting users to check inventory, sales and many other utilities.

Does the woocommerce plugin is required?

Yes. Woocommerce is required for KiotViet Sync plugin.

Will it be free forever?

Yes

ریویو

ستمبر 12, 2022
Lúc cập nhật được, lúc không, Nguyên 1 team đội ngũ lớn mà có cái plugin cũng chạy không ổn đinh, lỗi tới lỗi lui.
مئی 25, 2022
KiotViet cần kiểm tra lại plugin đồng bộ giữa website và phần mềm KiotViet.Lâu lâu tự nhiên có vài đơn hàng mà trong đó có 1-2 sản phẩm tự bật bị đồng bộ qua Kiot, khiến toàn bộ thông tin sản phẩm hiện có trên website bị thay đổi và trắng xóa, biển thể thành đơn giản. Còn trên Kiot tự tạo ra 1 sản phẩm mới với danh mục "khác". Trong cài đặt không bật đồng bộ sản phẩm, đã tắt những thứ liên quan đến đồng bộ sản phẩm ở chữ KHÔNG. Chỉ cho phép đồng bộ đơn hàng từ website về KiotViet. Việc này dẫn tới đôi lúc xảy ra lỗi thông tin ở website, vì website có SEO, nên phải restore lại backup của ngày trước để khôi phục sản phẩm bị đồng bộ mất trắng thông tin. May là website mình cho backup mỗi ngày chứ không thôi toang.
جون 23, 2021
Phiên bản mới của plugin có vẻ fix khá nhiều lỗi từ phiên bản trước và tốc độ đồng bộ cũng cải thiện. Hy vọng sẽ có thêm nhiều tính năng mới trong tương lai!
ستمبر 3, 2020
Plugin hoạt động tốt, nhưng mà còn hạn chế tính năng. Cần bổ sung tính năng hiện tồn kho theo chi nhánh, đẩy đơn theo chi nhánh đặt hàng trên web.
اگست 14, 2020
Sản phẩm đang hoàn thiện rất tốt. Tuy nhiên vẫn còn lỗi là sau khi đồng bộ toàn bộ thuộc tính của sản phẩm bị xóa hoàn toàn, nên khắc phục vấn đề này sớm
سارے 11 ریویو پڑھو

Contributors & Developers

“KiotViet Sync” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

حصہ پاوݨ آلے

“KiotViet Sync” دا آپݨی زبان وچ ترجمہ کرو۔

ڈیویلپمنٹ وچ دلچسپی ہے؟

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

تبدیلی لاگ

1.5.0 – 11/07/2022

 • Fix product attribute deleted
 • Fix product to trash after update

1.4.9 – 27/06/2022

 • Update order products

1.4.8 – 15/06/2022

 • Update error message sync order

1.4.7 – 25/05/2022

 • Add Webhook’s Status
 • Add Webhook’s cUrl Testing

1.4.6 – 13/04/2022

 • Update WP function
 • Fix timezone sync history
 • Change path of log folder
 • Fix clear stock cache after update

1.4.5

 • Fix webhook action

1.4.4

 • Fix sync product inventory
 • Add button cancel connect in loading branch screen

1.4.3

 • Add option only sync new products
 • Update checker WP Cron
 • Add payment method to description in order

1.4.2

 • Add function auto sync orders
 • Fix order sync

1.4.1

 • Add new sync attribute option
 • Update logic check product type
 • Update force delete product from webhook
 • Add new function to get surcharge from KiotViet

1.4.0

 • Checking php requirements
 • Fix issue get image from KiotViet
 • Update new style
 • Update log location to kiotviet_log in wp-content
 • Update checker (curl, $_SERVER[“HTTP_HOST”])
 • Update logic for sync product, variation product, images, product unit, category, discount
 • Update workflow to sync branch first
 • Add new page to check webhook registed
 • Add clear cache button
 • Update readme

1.3.0

 • Checking php requirements
 • Fix issue get image from KiotViet

1.2.0

 • Sync product unit
 • Remove info sync product as short description, tag …
 • Update hash image name Kiotviet
 • Update sync fast with product variable
 • Change data type from text to longtext
 • Update hook delete product website
 • Update hook delete category website
 • Fix pricebook and stock with product variable
 • Change prefix order code Kiotviet
 • Fix pricebook expires date
 • Update webhook product simple to variant and opposite
 • Update webhook stock product parent
 • Fix manager customer by branch

1.1.0

 • Update options for sync data
 • Sync data by SKU
 • Update logic for stock
 • Add Sync button by manually

1.0.0

 • Sync products, categories, orders, images
 • Auto update via webhook